Avocado Seed
2.6 / 46 đánh giá

Avocado Seed

Nhà phát triển: Cong Doan Tran

Miễn phí

Avocado Seed Miễn phí
2.6 / 46 đánh giá

Avocado Seed

Nhà phát triển: Cong Doan Tran

Ảnh màn hình

Avocado Seed
Avocado Seed
Avocado Seed
Avocado Seed
Avocado Seed

Mô tả bởi nhà phát triển

Căn chỉnh quả bơ sao cho thẳng hàng với nửa quả của nó. Vị trí của quả bơ thay đổi ngẫu nhiên sau mỗi lần ghép thành công.

* Điều kiện thắng: Hạt chạy lùi tương ứng với vị trí của nó trong nửa quả bơ.

. * Điều kiện mất mát: Đai ốc không đạt hoặc vượt qua vạch đích

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Avocado Seed

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan