Medkit
5.0 / 1 đánh giá

Medkit

Nhà phát triển: MAY SOFTWARE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Miễn phí

Medkit Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Medkit

Nhà phát triển: MAY SOFTWARE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Medkit
Medkit
Medkit
Medkit
Medkit
Medkit
Medkit

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng cung cấp các công cụ hỗ trợ cho các trung tâm y tế.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Medkit

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan