Dai-ichi Success

Dai-ichi Success

Nhà phát triển: Dai-ichi life

Miễn phí

Dai-ichi Success Miễn phí

Dai-ichi Success

Nhà phát triển: Dai-ichi life

Ảnh màn hình

Dai-ichi Success
Dai-ichi Success
Dai-ichi Success
Dai-ichi Success
Dai-ichi Success
Dai-ichi Success
Dai-ichi Success
Dai-ichi Success
Dai-ichi Success
Dai-ichi Success
Dai-ichi Success
Dai-ichi Success

Mô tả bởi nhà phát triển

Dai-ichi Success là Ứng dụng chính thức trên nền tảng điện thoại di động, tablet, laptop/PC do Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp.

Dai-ichi Success là Ứng dụng chính thức trên nền tảng điện thoại di động, tablet, laptop/PC do Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp, dành cho đội ngũ Tư vấn Tài chính cùng kết nối, tương tác trong công việc hàng ngày như: tạo hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, hồ sơ ứng viên, tin tức, thông tin thi đua, thu nhập, báo cáo hàng ngày và cùng tiện ích Chatbot hỗ trợ tư vấn tức thì.
Hãy khám phá và trải nghiệm Ứng dụng Dai-ichi Success ngay nhé!

Dai-ichi Success is the official application provided by Dai-ichi Life Vietnam on mobile phone, tablet, laptop/ pc for the financial consultant force to connect, interact and collaborate in the daily work such as: creating insurance compensation files, candidate profiles, news, contest information, income, daily reports; with Chatbot’s utilities of prompt consulting support.
Let’s discover and experience the new Dai-ichi Success App now!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Dai-ichi Success

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan