Học Tiếng Thái PNE
3.3 / 3 đánh giá

Học Tiếng Thái PNE

Nhà phát triển: Nguyen An

Miễn phí

Học Tiếng Thái PNE Miễn phí
3.3 / 3 đánh giá

Học Tiếng Thái PNE

Nhà phát triển: Nguyen An

Ảnh màn hình

Học Tiếng Thái PNE
Học Tiếng Thái PNE
Học Tiếng Thái PNE
Học Tiếng Thái PNE
Học Tiếng Thái PNE
Học Tiếng Thái PNE
Học Tiếng Thái PNE

Mô tả bởi nhà phát triển

- Luyện nghe, nói, đọc, viết
- Học từ vựng bằng flat cards
- Làm bài tập
- Lưu và theo dõi quá trình học

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Học Tiếng Thái PNE

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan