Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép
5.0 / 7 đánh giá

Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép

Nhà phát triển: BETA PROPTECH COMPANY LIMITED

Miễn phí

Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép Miễn phí
5.0 / 7 đánh giá

Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép

Nhà phát triển: BETA PROPTECH COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép
Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép
Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép
Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép
Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép
Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép
Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép

Mô tả bởi nhà phát triển

Muốn một mình nhưng sợ cô đơn? Đã có Aplus Share - tìm bạn share phòng ở ghép!

Tìm bạn ở chung nhưng mãi không có ai hợp ý mình?
Hay bạn muốn chia sẻ căn hộ/phòng ở của mình để san sẻ tiền thuê nhà?

Ứng dụng Aplus sẽ giúp bạn:
- Chọn được nơi ở ưng ý, tối ưu chi phí sinh hoạt.
- Dễ dàng kết nối với người bạn ở ghép phù hợp.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Aplus - Tìm phòng, bạn ở ghép

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--