DienChan

DienChan

Nhà phát triển: Tam Bui Minh

Miễn phí

DienChan Miễn phí

DienChan

Nhà phát triển: Tam Bui Minh

Ảnh màn hình

DienChan
DienChan
DienChan
DienChan
DienChan
DienChan
DienChan
DienChan

Mô tả bởi nhà phát triển

Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp

Diện Chẩn là phương pháp dưỡng sinh mới do GS.TSKH Bùi Quốc Châu phát minh. Diện Chẩn giúp nhận biết các dấu hiệu bất ổn của của cơ thể, từ đó sử dụng một số dụng cụ đơn giản tác động trên bề mặt da khắp toàn thân. Mục đích để phòng và chăm sóc bản thân và gia đình một cách an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DienChan

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan