StarWallet
3.7 / 10 đánh giá

StarWallet

Nhà phát triển: HEINEKEN Vietnam Brewery Limited Company

Miễn phí

StarWallet Miễn phí
3.7 / 10 đánh giá

StarWallet

Nhà phát triển: HEINEKEN Vietnam Brewery Limited Company

Ảnh màn hình

StarWallet
StarWallet
StarWallet
StarWallet

Mô tả bởi nhà phát triển

Heineken Wallet là nơi lưu trữ tất cả tài sản bạn sở hữu ở Starverse

Đổi điểm đề lấy quà tặng
- Dùng điểm hiệu quả, chủ động đổi lấy ưu đãi với nhiều phần quà hấp dẫn.

Thu thập NFT
- Thu thập NFT và sử dụng theo cách riêng của bạn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app StarWallet

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--