SalesUp OneOne

SalesUp OneOne

Nhà phát triển: Luong Hoang

Miễn phí

SalesUp OneOne Miễn phí

SalesUp OneOne

Nhà phát triển: Luong Hoang

Ảnh màn hình

SalesUp OneOne
SalesUp OneOne
SalesUp OneOne
SalesUp OneOne

Mô tả bởi nhà phát triển

Salesup OneOne giúp người dùng mua hàng mọi lúc chỉ vài thao tác cơ bản,
xem khuyến mãi,
xem vị trí của của hàng
xem tích lũy và nhiều thứ khác

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app SalesUp OneOne

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan