NEU Book Reader

NEU Book Reader

Nhà phát triển: Hoang Nguyen

Miễn phí

NEU Book Reader Miễn phí

NEU Book Reader

Nhà phát triển: Hoang Nguyen

Ảnh màn hình

NEU Book Reader
NEU Book Reader
NEU Book Reader
NEU Book Reader
NEU Book Reader
NEU Book Reader
NEU Book Reader
NEU Book Reader
NEU Book Reader
NEU Book Reader
NEU Book Reader
NEU Book Reader
NEU Book Reader

Mô tả bởi nhà phát triển

update login openAthens

ứng dụng đọc sách của trường đại học Kinh Tế Quốc Dân
- Với ứng dụng NEU Book Reader bạn có thể tải, đọc, mượn, trả, gia hạn, đặt chỗ cho một cuốn sách từ một thư viện.
- Với chức năng đọc sách, bạn có thể thực hiện các chức năng ghi chú, đánh dấu.... ngoài ra bạn có thể tương tác với các dữ liệu dạng multimedia.
- Tiện lợi hơn khi bạn có thể chỉ cần ngồi ở nhà mà có thể mượn được hết các cuốn sách từ thư viện

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NEU Book Reader

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan