Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa

Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa

Nhà phát triển: Long Hai Le

Miễn phí

Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa Miễn phí

Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa

Nhà phát triển: Long Hai Le

Ảnh màn hình

Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa
Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa
Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa
Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa
Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa
Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa
Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa
Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa
Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa
Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ điển thuật ngữ Y Khoa
Medical Terms Dictionary

- Ứng dụng tra cứu thuật ngữ Y Khoa
- Ứng dụng offline: Chỉ cần tải 1 lần về dùng. Thường xuyên có phiên bản cập nhật.
- Tra cứu gợi ý, song ngữ Anh - Việt và Việt – Anh.
- Phát âm giọng Anh – Việt – Mỹ.
- Thuật ngữ được phân tích, phân loại theo hệ thống cơ thể.
- Hình ảnh minh hoạ sinh động, có link tham khảo thuật ngữ.
- Game Flash card: Lưu từ đã tra và học thuật ngữ vô cùng hữu ích.
- Bác sĩ trực tiếp biên soạn, có kinh nghiệm giảng dạy thuật ngữ y khoa ở các trường đại học lớn từ năm 2005 đến nay.
- Là một từ điển trong loạt từ điển sẽ xuất bản “Dr.Hai & Dict#...” (Y khoa, Phục hồi chức năng, Nha khoa, Dược khoa, Ngoại thần kinh, xét nghiệm, hình ảnh, Tai Mũi Họng, Thính học, Ngoại khoa,…)

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--