Cài đặt trước cho Lightroom ‪+‬

Cài đặt trước cho Lightroom ‪+‬

Nhà phát triển: Bontesa UAB

Miễn phí

Cài đặt trước cho Lightroom ‪+‬ Miễn phí

Cài đặt trước cho Lightroom ‪+‬

Nhà phát triển: Bontesa UAB

Ảnh màn hình

Cài đặt trước cho Lightroom ‪+‬
Cài đặt trước cho Lightroom ‪+‬
Cài đặt trước cho Lightroom ‪+‬
Cài đặt trước cho Lightroom ‪+‬
Cài đặt trước cho Lightroom ‪+‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Chúng tôi đã thu thập cho bạn các cài đặt trước, bộ lọc tốt nhất cho ảnh của bạn. Ứng dụng này sẽ giúp bạn làm cho ảnh của bạn nguyên bản và đáng nhớ. Nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội của bạn bây giờ sẽ trông tuyệt vời. Với các cài đặt trước Lightroom chuyên nghiệp của chúng tôi, bạn có thể làm nhiều hơn nữa. Các cài đặt trước rất thuận tiện và dễ dàng sao chép để sử dụng trong tương lai. Bạn cũng có thể lưu các cài đặt trước yêu thích của bạn trong một thư mục yêu thích riêng biệt. Hướng dẫn chi tiết sẽ giúp người dùng thiếu kinh nghiệm. Trong các danh mục, bạn sẽ tìm thấy các cài đặt trước cho các điều kiện chụp, chiếu sáng, phối màu khác nhau. Mỗi bức ảnh của bạn sẽ trở nên sống động với màu sắc mới. Cơ sở dữ liệu đặt trước sẽ được cập nhật liên tục, vì vậy bạn sẽ luôn luôn ở trong làn sóng xu hướng mới.

Privacy Policy: https://www.bontesa.com/privacy-policy/
Terms of Use: https://www.bontesa.com/terms-of-use/

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cài đặt trước cho Lightroom ‪+‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--