Hoang Mai Toi Yeu
5.0 / 1 đánh giá

Hoang Mai Toi Yeu

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

Hoang Mai Toi Yeu Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Hoang Mai Toi Yeu

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

Hoang Mai Toi Yeu
Hoang Mai Toi Yeu
Hoang Mai Toi Yeu
Hoang Mai Toi Yeu
Hoang Mai Toi Yeu
Hoang Mai Toi Yeu
Hoang Mai Toi Yeu

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng di động kết nối người dân với chính quyền. Cung cấp các tiện ích đến người dân như: xem tin tức, tra cứu dịch vụ công, xem thông tin y tế, giáo dục,..và nhiều tiện ích khác. ng dụng Hoang Mai Toi Yeu ( Ứng dụng tiếp nhận góp ý, phản ánh hiện trường; tra cứu thông tin ) cho phép người dùng phản ánh các vấn đề bất cập trong cuộc sống

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hoang Mai Toi Yeu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan