NUOC NGOC TUAN
4.1 / 9 đánh giá

NUOC NGOC TUAN

Nhà phát triển: CLEAN WATER NGOC TUAN - NAGAOKA COMPANY LIMITED

Miễn phí

NUOC NGOC TUAN Miễn phí
4.1 / 9 đánh giá

NUOC NGOC TUAN

Nhà phát triển: CLEAN WATER NGOC TUAN - NAGAOKA COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

NUOC NGOC TUAN
NUOC NGOC TUAN
NUOC NGOC TUAN

Mô tả bởi nhà phát triển

NUOC NGOC TUAN hỗ trợ khách hàng sử dụng nước sạch có thể:
- Nhận thông tin cung cấp nước sạch.
- Thanh toán hoá đơn nước hàng tháng.
+ Online qua app điện thoại.
+ Thanh toán hộ hoá đơn người khác.
- Tra cứu thông tin sử dụng hàng tháng.
- Tra cứu lịch sử đã thanh toán nước.
- Nhận thông báo thuờng xuyên về:
+ Lịch cất nước.
+ Lịch sửa chữa.
+ Ghi chỉ số. thanh toán tiền...

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NUOC NGOC TUAN

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan