TàiXỉu TX
4.0 / 1 đánh giá

TàiXỉu TX

Nhà phát triển: Nguyen Thi Van Anh

Miễn phí

TàiXỉu TX Miễn phí
4.0 / 1 đánh giá

TàiXỉu TX

Nhà phát triển: Nguyen Thi Van Anh

Ảnh màn hình

TàiXỉu TX
TàiXỉu TX
TàiXỉu TX

Mô tả bởi nhà phát triển

Dễ dàng để tìm hiểu, khó để làm chủ.

Xoay nhanh hình dạng lớn để bắt ngôi sao nhỏ cùng màu.
Sự phối hợp giữa não bộ và tốc độ phản ứng của ngón tay sẽ làm tăng niềm vui.

Chúc vui vẻ!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TàiXỉu TX

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan