TV.Pharm Store
5.0 / 84 đánh giá

TV.Pharm Store

Nhà phát triển: TV.PHARM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

TV.Pharm Store Miễn phí
5.0 / 84 đánh giá

TV.Pharm Store

Nhà phát triển: TV.PHARM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

TV.Pharm Store
TV.Pharm Store
TV.Pharm Store

Mô tả bởi nhà phát triển

- TV.Pharm Store là ứng dụng thương mại điện tử của TV.Pharm.
- Khách hàng có thể đăng ký miễn phí và tham gia chương trình nhà phân phối để được hưởng nhiều quyền lợi hơn từ TV.Pharm

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TV.Pharm Store

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan