Nhạc chuông - trích xuất mp3
5.0 / 22 đánh giá

Nhạc chuông - trích xuất mp3

Nhà phát triển: Huamei Xi

Miễn phí

Nhạc chuông - trích xuất mp3 Miễn phí
5.0 / 22 đánh giá

Nhạc chuông - trích xuất mp3

Nhà phát triển: Huamei Xi

Ảnh màn hình

Nhạc chuông - trích xuất mp3
Nhạc chuông - trích xuất mp3
Nhạc chuông - trích xuất mp3
Nhạc chuông - trích xuất mp3
Nhạc chuông - trích xuất mp3
Nhạc chuông - trích xuất mp3

Mô tả bởi nhà phát triển

Ringtone Master, sử dụng APP này để ghi âm, cắt âm thanh, chuyển đổi và xuất các tệp MP3. Bạn cũng có thể dễ dàng cài nhạc chuông cho điện thoại thông qua garaband.

- Hỗ trợ nhập video từ thư viện ảnh hệ thống.
- Hỗ trợ nhập các tập tin âm thanh ở nhiều định dạng khác nhau.
- Hỗ trợ cắt ghép các tập tin âm thanh, làm nhạc chuông.
- Hỗ trợ ghi âm, xuất file m4a.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nhạc chuông - trích xuất mp3

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan