Strpcht Affirmative
4.6 / 23 đánh giá

Strpcht Affirmative

Nhà phát triển: BERTOS LTD.

Miễn phí

Strpcht Affirmative Miễn phí
4.6 / 23 đánh giá

Strpcht Affirmative

Nhà phát triển: BERTOS LTD.

Ảnh màn hình

Strpcht Affirmative

Mô tả bởi nhà phát triển

Những lời khẳng định tích cực là những câu nói có thể giúp làm sáng tỏ cách nhìn của bạn về thế giới khi bạn thường xuyên nói chúng với chính mình hoặc viết chúng vào nhật ký.
Hãy coi nó như một menu tùy chọn. Mỗi sáng, ngay sau khi thức dậy, hãy chọn một vài câu và nói to và / hoặc viết chúng ra giấy. Làm điều này sẽ thiết lập giai điệu cho ngày của bạn và khiến bạn đi theo hướng tích cực.

Nếu bạn suy nghĩ đúng đắn và tự tin vào bản thân cũng như khả năng của mình (nghĩa là về lòng tự trọng), thì việc chọn một cách tự khẳng định tích cực từ danh sách dưới đây có thể là một cách tuyệt vời để tăng động lực cho bạn.
Tôi thành công.
Tôi tự tin.

"Strpcht Khẳng định" là một cách hiệu quả để cải thiện tư duy của bạn hàng ngày.

- Cảm thấy tốt hơn
- Chia sẻ mục yêu thích của bạn
- Nhận xác nhận hàng ngày
- Làm cho bản thân hiệu quả hơn
- Chọn từ nhiều chủ đề và danh mục


Privacy Policy: https://docs.google.com/document/d/1jQT03XMzUBJ4AsJxcnX0rrknjaKSPMPi5At33qG9moQ/edit?usp=sharing
Term of Use: https://docs.google.com/document/d/1p1aQWyXoBZvQmJjBGUAmd1wGv_ziipkGem670dq_BH8/edit?usp=sharing

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Strpcht Affirmative

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan