Rubi

Rubi

Nhà phát triển: NEMO HOLDING JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Rubi Miễn phí

Rubi

Nhà phát triển: NEMO HOLDING JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Rubi
Rubi
Rubi
Rubi
Rubi

Mô tả bởi nhà phát triển

Tham gia khai thác miễn phí tài sản kỹ thuật số Rubi Block cùng tôi!.

Ứng dụng RUBI được định hướng là nền tảng mạng xã hội ứng dụng quy tắc công nghệ chuỗi khối có thể gia tăng thu nhập cho mọi người dùng bằng hoạt động tương tác với mạng xã hội "RUBI Socialchain".

"Lý thuyết mới" thúc đẩy nhận thức về tài sản kỹ thuật số và thay đổi nhận thức của người dùng về giá trị của mọi hoạt động từ chính họ trên internet.

Mọi người dùng có thể tham gia tìm kiếm tài sản kỹ thuật số bằng các hoạt động đơn giản mà không hề có rào cản về kỹ thuật.

Kết bạn, mở rộng quan hệ xã hội và cùng nhau thúc đẩy gia tăng thu nhập tài sản kỹ thuật số trên nền tảng.

Sở hữu tài sản kỹ thuật số Rubi Block của nền tảng, cũng giống như bạn đang sở hữu một loại "cổ phần người dùng" trên mạng xã hội Rubi.

Các loại thu nhập

∆ Rubi block
• Tương tác thường xuyên với ứng dụng để khai thác chuỗi khối kỹ thuật số Rubi Block.

∆ Kiếm tiền trên nền tảng
• Phát triển và chia sẻ nội dung để gia tăng giá trị cho cộng đồng, tạo thu nhập cho bản thân.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Rubi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan