COMO Widget - đồng hồ Widgets
5.0 / 5 đánh giá

COMO Widget - đồng hồ Widgets

Nhà phát triển: 菲 潘

Miễn phí

COMO Widget - đồng hồ Widgets Miễn phí
5.0 / 5 đánh giá

COMO Widget - đồng hồ Widgets

Nhà phát triển: 菲 潘

Ảnh màn hình

COMO Widget - đồng hồ Widgets
COMO Widget - đồng hồ Widgets
COMO Widget - đồng hồ Widgets
COMO Widget - đồng hồ Widgets
COMO Widget - đồng hồ Widgets
COMO Widget - đồng hồ Widgets
COMO Widget - đồng hồ Widgets
COMO Widget - đồng hồ Widgets

Mô tả bởi nhà phát triển

COMO Widget Clock Widget thiết kế cho bạn ~
Có các kiểu đồng hồ tương ứng có thể được sử dụng trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như tiện ích đồng hồ học tập, tiện ích đồng hồ tiêu điểm, tiện ích đồng hồ thủ công, tiện ích đồng hồ thực vật, tiện ích đồng hồ vẽ, tiện ích đồng hồ dễ thương, tiện ích đồng hồ Lego
Tiện ích bảo vệ màn hình đồng hồ, tiện ích đồng hồ màn hình khóa, tiện ích đồng hồ điện thoại di động, tiện ích đồng hồ để bàn, tiện ích đồng hồ lịch, tiện ích đồng hồ lật trang, tiện ích thời gian trên máy tính để bàn, tiện ích đồng hồ không gian, tiện ích đồng hồ Pomodoro.
Trang phong cách minh họa, vật dụng đồng hồ đẹp.

Hàm số
* 10 đồng hồ dễ thương, đồng hồ dễ thương với phong cách minh họa vẽ tay nguyên bản
* Đồng hồ tùy chỉnh, bạn có thể chọn hơn 70 phông chữ được cá nhân hóa, bạn có thể điều chỉnh màu phông chữ, bóng phông chữ
* Đồng hồ tùy chỉnh, bạn có thể nhập ảnh từ album làm nền đồng hồ, bạn có thể điều chỉnh độ mờ nền, độ sáng nền
* Đồng hồ tùy chỉnh, bạn có thể lưu đồng hồ bạn đã định cấu hình mà không có giới hạn, vì vậy bạn có thể chuyển sang đồng hồ phù hợp với cảnh bất cứ lúc nào!
* Các vật dụng đồng hồ dễ thương, bạn có thể đặt các vật dụng đồng hồ dễ thương và đáng yêu trên máy tính để bàn! Nhiều vật dụng dễ thương sẽ được thêm vào trong phần tiếp theo!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app COMO Widget - đồng hồ Widgets

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan