Thời tiết Air - dự báo

Thời tiết Air - dự báo

Nhà phát triển: Wzp Solutions Lda

Miễn phí

Thời tiết Air - dự báo Miễn phí

Thời tiết Air - dự báo

Nhà phát triển: Wzp Solutions Lda

Ảnh màn hình

Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo
Thời tiết Air - dự báo

Mô tả bởi nhà phát triển

Thời tiết Air là ứng dụng dự báo thời tiết của bạn. Cảnh báo thời tiết thời gian thực và dự báo.

Với Thời tiết Air bạn có thể
▶ Nhận dự báo thời tiết
▶ Theo dõi cường độ kết tủa
▶ màn hình mặt trời mọc & mặt trời lặn
▶ Xác minh chất lượng không khí
▶ Nhận thông báo thời tiết
▶ Thêm nhiều vị trí
▶ Theo dõi triển vọng 14 ngày

CÁC TÍNH NĂNG PRO
• Tất cả Air Apps
• Sử dụng không giới hạn
• 100% không có quảng cáo
• Tất cả tính năng


Lựa chọn từ các gói đăng ký khác nhau. Những tùy chọn đăng ký tiêu chuẩn của chúng tôi là:
Thuê bao 1 tuần
Thuê bao 1 tháng
Thuê bao 1 năm


Số tiền thanh toán cho gói đăng ký sẽ được trừ vào tài khoản iTunes của bạn tại thời điểm xác nhận mua hàng và khi bắt đầu mỗi kỳ gia hạn. Gói đăng ký với thời hạn dùng thử miễn phí sẽ tự động gia hạn thành gói đăng ký tính phí. Bạn có thể hủy gói đăng ký hoặc gói dùng thử miễn phí tại mục cài đặt iTunes chậm nhất là 24 giờ trước khi kết thúc thời hạn dùng thử miễn phí. Gói đăng ký sẽ bị hủy ngay sau ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký hiện tại và bạn sẽ được hạ xuống gói dịch vụ miễn phí. Nếu bạn mua gói đăng ký trả phí khi còn trong thời gian dùng thử miễn phí, thời gian dùng thử còn dư (nếu có) sẽ bị mất đi.
Facebook: https://www.facebook.com/airappsco
Twitter: https://twitter.com/airappsco
Instagram: https://www.instagram.com/airappsco
Chính sách bảo mật: https://airapps.co/privacy
Điều khoản sử dụng: https://airapps.co/terms
Hỗ trợ: support@airapps.co

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thời tiết Air - dự báo

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan