Flaz English Phrasal Verbs Pro

Flaz English Phrasal Verbs Pro

Nhà phát triển: Duc Anh Le

Miễn phí

Flaz English Phrasal Verbs Pro Miễn phí

Flaz English Phrasal Verbs Pro

Nhà phát triển: Duc Anh Le

Ảnh màn hình

Flaz English Phrasal Verbs Pro
Flaz English Phrasal Verbs Pro
Flaz English Phrasal Verbs Pro
Flaz English Phrasal Verbs Pro
Flaz English Phrasal Verbs Pro
Flaz English Phrasal Verbs Pro

Mô tả bởi nhà phát triển

More than 4800 common English phrasal verbs.
Hơn 4800 phrasal verbs (cụm động từ và giới từ Anh - Việt) phổ biến nhất.

Best flashcard app to learn English phrasal verbs efficiently for both beginning and advanced level. More than 4800 common phrasal verbs to support you in a daily conversation. Talk like a native speaker!
**Based on "Từ điển cụm động từ và giới từ Anh Việt" - Dr. Lê Hồng Lan.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Flaz English Phrasal Verbs Pro

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan