HrmOnPeople
3.5 / 14 đánh giá

HrmOnPeople

Nhà phát triển: NOVAON

Miễn phí

HrmOnPeople Miễn phí
3.5 / 14 đánh giá

HrmOnPeople

Nhà phát triển: NOVAON

Ảnh màn hình

HrmOnPeople
HrmOnPeople
HrmOnPeople
HrmOnPeople
HrmOnPeople

Mô tả bởi nhà phát triển

Chỉnh sửa 1 số lỗi

HrmOnPeople là ứng dụng di động nằm trong sản phẩm phát triển nhân sự HRM. Giúp hiển thị thông tin đầy đủ, cập nhật nhất trên smartphone của mỗi nhân sự.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HrmOnPeople

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan