Từ Điển Phục Hồi Chức Năng

Từ Điển Phục Hồi Chức Năng

Nhà phát triển: Long Hai Le

Miễn phí

Từ Điển Phục Hồi Chức Năng Miễn phí

Từ Điển Phục Hồi Chức Năng

Nhà phát triển: Long Hai Le

Ảnh màn hình

Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng
Từ Điển Phục Hồi Chức Năng

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ điển thuật ngữ Phục hồi chức năng.
Rehabilitation Terms Dictionary

- Ứng dụng tra cứu thuật ngữ chuyên khoa Phục hồi chức năng.
- Ứng dụng offline: Chỉ cần tải 1 lần về dùng. Thường xuyên có phiên bản cập nhật.
- Tra cứu gợi ý, song ngữ Anh - Việt và Việt – Anh.
- Phát âm giọng Anh – Việt – Mỹ.
- Thuật ngữ được phân tích, phân loại theo hệ thống cơ thể.
- Hình ảnh minh hoạ sinh động, có link tham khảo thuật ngữ.
- Game Flash card: Lưu từ đã tra và học thuật ngữ vô cùng hữu ích.
- Bác sĩ trực tiếp biên soạn, có kinh nghiệm giảng dạy thuật ngữ y khoa ở các trường đại học lớn từ năm 2005 đến nay.
- Là một từ điển trong loạt từ điển sẽ xuất bản “Dr.Hai & Dict#...” (Y khoa, Nha khoa, Duoc khoa, Ngoại thần kinh, xét nghiệm, hình ảnh, Tai Mũi Họng, Thính học, Ngoại khoa,…)

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ Điển Phục Hồi Chức Năng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan