TopKid Trang Nguyen
2.0 / 3 đánh giá

TopKid Trang Nguyen

Nhà phát triển: Trang Nguyen Education Investment Company Limited

Miễn phí

TopKid Trang Nguyen Miễn phí
2.0 / 3 đánh giá

TopKid Trang Nguyen

Nhà phát triển: Trang Nguyen Education Investment Company Limited

Ảnh màn hình

TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen
TopKid Trang Nguyen

Mô tả bởi nhà phát triển

Phiên bản di động của trangnguyen.edu.vn

Sân chơi tự nguyện, bổ ích giúp các em học sinh tiểu học vừa chơi, vừa học và dễ dàng tiếp nhận tri thức một cách sáng tạo. Từ đó, các em cũng có cơ hội để phát huy khả năng cũng như tính sáng tạo tại sân chơi này.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TopKid Trang Nguyen

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan