VUNGTAUIOC

VUNGTAUIOC

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Miễn phí

VUNGTAUIOC Miễn phí

VUNGTAUIOC

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Ảnh màn hình

VUNGTAUIOC
VUNGTAUIOC
VUNGTAUIOC
VUNGTAUIOC
VUNGTAUIOC
VUNGTAUIOC
VUNGTAUIOC
VUNGTAUIOC
VUNGTAUIOC
VUNGTAUIOC

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Phản ánh hiện trường VUNGTAUIOC-Civ (Công dân - Phản ánh hiện trường) cung cấp chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, khách du lịch phản ánh toàn diện các hoạt động trên địa bàn tỉnh khi nhận thấy các hành vi vi phạm pháp luật bằng cách gửi phản ánh tố giác về cơ quan chức năng kèm theo hình ảnh chụp.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VUNGTAUIOC

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan