3FSHOP
5.0 / 4 đánh giá

3FSHOP

Nhà phát triển: 3F TECHNOLOGY COMMERCE SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

3FSHOP Miễn phí
5.0 / 4 đánh giá

3FSHOP

Nhà phát triển: 3F TECHNOLOGY COMMERCE SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP
3FSHOP

Mô tả bởi nhà phát triển

Áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ với sản phẩm trái cây, thực phẩm và đặc sản vùng miền. 3F chia sẻ lợi nhuận kinh doanh cho các đối tác, đại lý của mình, góp phần tạo ra thu nhập thụ động cho người dùng. Đồng hành cùng 3F bạn có thể đạt thu nhập thụ động hàng trăm triệu mỗi tháng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app 3FSHOP

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan