Tin tức Quảng Ninh
5.0 / 2 đánh giá

Tin tức Quảng Ninh

Nhà phát triển: Funny Dev

Miễn phí

Tin tức Quảng Ninh Miễn phí
5.0 / 2 đánh giá

Tin tức Quảng Ninh

Nhà phát triển: Funny Dev

Ảnh màn hình

Tin tức Quảng Ninh
Tin tức Quảng Ninh
Tin tức Quảng Ninh
Tin tức Quảng Ninh
Tin tức Quảng Ninh
Tin tức Quảng Ninh
Tin tức Quảng Ninh
Tin tức Quảng Ninh
Tin tức Quảng Ninh
Tin tức Quảng Ninh
Tin tức Quảng Ninh
Tin tức Quảng Ninh

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng tổng hợp tin tức mới nhất

Ứng dụng và website Quảng Ninh 14 là nơi tổng hợp và chia sẻ những tin tức xã hội, văn hóa, con người, du lịch mới nhất trong toàn tỉnh cũng như cả nước. Bạn là một người con đất Mỏ và luôn dành sự quan tâm, yêu mến tới quê hương hãy dành thời gian để cập nhật tin tức trên ứng dụng, fanpage và website mỗi ngày.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tin tức Quảng Ninh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan