Bệnh viện Quận 7

Bệnh viện Quận 7

Nhà phát triển: Bệnh viện Quận 7

Miễn phí

Bệnh viện Quận 7 Miễn phí

Bệnh viện Quận 7

Nhà phát triển: Bệnh viện Quận 7

Ảnh màn hình

Bệnh viện Quận 7
Bệnh viện Quận 7
Bệnh viện Quận 7
Bệnh viện Quận 7

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Bệnh viện Quận 7 sẽ giúp người dân chủ động đăng ký lịch khám, dễ dàng tìm kiếm thông tin của bệnh viện, giảm thời gian chờ đợi. Giờ đây, với ứng dụng Bệnh viện Quận 7, người dân có thể: Đăng ký lịch hẹn trực tiếp theo giờ, lưu trữ lịch sử của chính mình hoặc người thân, xem lại chi tiết hành trình đặt lịch của mình, thanh toán Online thuận tiện, nhận thông báo đi khám hoặc tái khám tại bvq7, cập nhật bài viết sức khoẻ từ đội ngũ chuyên gia chính quy...Tất cả thủ tục đều được thực hiện online, giúp người dân giảm bớt thời gian chờ đợi tại Bệnh viện.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bệnh viện Quận 7

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan