PMG Smarts

PMG Smarts

Nhà phát triển: namlongtek

Miễn phí

PMG Smarts Miễn phí

PMG Smarts

Nhà phát triển: namlongtek

Ảnh màn hình

PMG Smarts
PMG Smarts
PMG Smarts

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng bao gồm các tính năng:
- Thêm thiết bị để quản lí bằng cách scan mã QR.
- Quản lý và theo dõi thông tin.

Ứng dụng quản lý gas thông minh:
- Quản lý và theo dõi thông tin gas.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PMG Smarts

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan