Y-care
4.1 / 36 đánh giá

Y-care

Nhà phát triển: YAKULT VIETNAM COMPANY LIMITED

Miễn phí

Y-care Miễn phí
4.1 / 36 đánh giá

Y-care

Nhà phát triển: YAKULT VIETNAM COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Y-care
Y-care
Y-care
Y-care
Y-care
Y-care

Mô tả bởi nhà phát triển

- Y-Care cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để nhập và theo dõi hồ sơ sức khỏe của bạn. Nó sử dụng HealthKit để đọc hồ sơ sức khỏe của bạn trong điện thoại và hiển thị bên trong ứng dụng.
- Chia sẻ dữ liệu sức khỏe của bạn với những người quan trọng đối với bạn hoặc những người đang chăm sóc cho bạn.
- Y-Care không tạo ra bất kỳ dữ liệu nào. Nó chỉ đọc dữ liệu từ HealthKit.
- Ứng dụng cho phép người dùng khai báo hồ sơ cá nhân, theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như người thân.
- Người dùng có thể tự đặt lịch tiêm chủng cho mình.
- Người dùng cũng có thể xem các bài báo thông tin sức khỏe theo chủ đề, tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản.
- Người dùng cũng có thể tải lên hồ sơ bệnh án, tạo nhật ký sức khỏe hàng ngày.
- Theo dõi sức khỏe của bạn ngay hôm nay và bắt đầu tận dụng các tính năng của HealthKit trong iOS.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Y-care

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan