Đánh giá đầu t‪ư‬
5.0 / 1 đánh giá

Đánh giá đầu t‪ư‬

Nhà phát triển: Man Hung Sun

Miễn phí

Đánh giá đầu t‪ư‬ Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Đánh giá đầu t‪ư‬

Nhà phát triển: Man Hung Sun

Ảnh màn hình

Đánh giá đầu t‪ư‬
Đánh giá đầu t‪ư‬
Đánh giá đầu t‪ư‬
Đánh giá đầu t‪ư‬
Đánh giá đầu t‪ư‬
Đánh giá đầu t‪ư‬
Đánh giá đầu t‪ư‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Dễ sử dụng và dễ hiểu.
Các công cụ khác nhau để bạn đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan.
Tỷ lệ tài chính khác nhau để giúp bạn đánh giá khoản đầu tư của mình
Xem xét các yếu tố liên quan đến Khả năng sinh lời, Thanh khoản, Hoạt động, Nợ và Thị trường.
Ngoài ra, bạn cũng có thể lưu thông tin của mình và ghi chú

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đánh giá đầu t‪ư‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan