Sổ tay Đảng viên
3.1 / 10 đánh giá

Sổ tay Đảng viên

Nhà phát triển: AISoft

Miễn phí

Sổ tay Đảng viên Miễn phí
3.1 / 10 đánh giá

Sổ tay Đảng viên

Nhà phát triển: AISoft

Ảnh màn hình

Sổ tay Đảng viên
Sổ tay Đảng viên
Sổ tay Đảng viên

Mô tả bởi nhà phát triển

Sau một thời gian thí điểm triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên” đã khẳng định tính năng ưu việt, tiện ích, là ứng dụng phù hợp trong thời đại 4.0, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sổ tay Đảng viên

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan