Nông Dân Lộc Trời

Nông Dân Lộc Trời

Nhà phát triển: Luan Nguyen Van

Miễn phí

Nông Dân Lộc Trời Miễn phí

Nông Dân Lộc Trời

Nhà phát triển: Luan Nguyen Van

Ảnh màn hình

Nông Dân Lộc Trời
Nông Dân Lộc Trời
Nông Dân Lộc Trời
Nông Dân Lộc Trời
Nông Dân Lộc Trời
Nông Dân Lộc Trời
Nông Dân Lộc Trời
Nông Dân Lộc Trời
Nông Dân Lộc Trời
Nông Dân Lộc Trời

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng dành cho nông dân:
- Tra cứu các chương trình đổi thưởng
- Tra cứu lịch sử mua hàng, đổi thưởng, quét QRCode

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nông Dân Lộc Trời

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan