DIGIBRANCH
5.0 / 1 đánh giá

DIGIBRANCH

Nhà phát triển: Viet Capital Commercial Joint Stock Bank

Miễn phí

DIGIBRANCH Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

DIGIBRANCH

Nhà phát triển: Viet Capital Commercial Joint Stock Bank

Ảnh màn hình

DIGIBRANCH
DIGIBRANCH
DIGIBRANCH
DIGIBRANCH
DIGIBRANCH
DIGIBRANCH

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng quản lý hình ảnh thương hiệu

Ứng dụng hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống Ngân hàng Bản Việt thực hiện quản lý hình ảnh thương hiệu môt cách tự động, nhanh chóng, hiệu quả.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DIGIBRANCH

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan