Di tích Hu‪ế‬
5.0 / 3 đánh giá

Di tích Hu‪ế‬

Nhà phát triển: Thua Thien Hue Center of Infomation Technology

Miễn phí

Di tích Hu‪ế‬ Miễn phí
5.0 / 3 đánh giá

Di tích Hu‪ế‬

Nhà phát triển: Thua Thien Hue Center of Infomation Technology

Ảnh màn hình

Di tích Hu‪ế‬
Di tích Hu‪ế‬
Di tích Hu‪ế‬
Di tích Hu‪ế‬
Di tích Hu‪ế‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Sử dụng ứng dụng giúp cho trải niệm tham quan của Quý khách được tốt hơn. Ngoài cung cấp thông tin và hình ảnh các điểm đến, các sự kiện, lễ hội, ứng dụng còn hỗ trợ dẫn đường đối với các công điện, công trình tham quan trong Hoàng Cung Huế, giúp Quý khách tham quan một cách dễ dàng nhất.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Di tích Hu‪ế‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan