Air Printer | Smart Print App
4.7 / 382 đánh giá

Air Printer | Smart Print App

Nhà phát triển: Robin Media Apps, SOCIEDAD LIMITADA

Miễn phí

Air Printer | Smart Print App Miễn phí
4.7 / 382 đánh giá

Air Printer | Smart Print App

Nhà phát triển: Robin Media Apps, SOCIEDAD LIMITADA

Ảnh màn hình

Air Printer | Smart Print App
Air Printer | Smart Print App
Air Printer | Smart Print App

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng AirPrint giúp bạn dễ dàng in tài liệu và ảnh từ thiết bị iOS. Quét một tài liệu mới, chỉnh sửa hoặc chú thích nó, chọn máy in và in tài liệu của bạn.

Ứng dụng AirPrint giúp bạn dễ dàng in tài liệu và ảnh từ thiết bị iOS. Quét một tài liệu mới, chỉnh sửa hoặc chú thích nó, chọn máy in của bạn và in tài liệu của bạn trong vài giây. Bạn cũng có thể tạo và in ghi chú văn bản. Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ hơn 5000 máy in AirPrint khác nhau!

Bạn cần đăng ký để sử dụng các tính năng của ứng dụng.
Đăng ký một năm với giá 29,99 đô la.


Chính sách Bảo mật: https://www.robinmediaapps.com/privacy-policy-apps.html
Điều khoản sử dụng: https://www.robinmediaapps.com/Service_Terms.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Air Printer | Smart Print App

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan