Nhắc nhở - PRO

Nhắc nhở - PRO

Nhà phát triển: Onder Caglar

Miễn phí

Nhắc nhở - PRO Miễn phí

Nhắc nhở - PRO

Nhà phát triển: Onder Caglar

Ảnh màn hình

Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO
Nhắc nhở - PRO

Mô tả bởi nhà phát triển

Chương trình nhắc nhở đơn giản và rất tiện dụng. Nhanh chóng và dễ dàng tạo lời nhắc.

Nó nói một sự thật rằng loài người thích công nghệ và tận dụng nó. Tuy nhiên, tình huống này xuất hiện một số nhược điểm như giờ làm việc bận rộn, kẹt xe, v.v. Những hạn chế này khi kết hợp với việc sống dưới áp lực khiến mọi người chán nản và mất trí nhớ từng chút một trong khi cố gắng quản lý cuộc sống của họ. Để làm như vậy, mọi người đã thử buộc dây vào ngón tay, quản lý danh sách việc cần làm, sử dụng thẻ bài và vv để giúp họ nhớ những việc họ thực sự nên làm cho đến những lúc này.

Ứng dụng nhắc nhở giúp bạn nhớ bất cứ điều gì quan trọng đối với bạn.
-Cần để nhớ một ngày quan trọng?
-Bạn không muốn bị trễ cuộc họp?
-Cần uống thuốc vào một thời điểm nhất định?
-Một công việc quan trọng phải làm vào một ngày và thời gian cụ thể?

Nhắc nhở là một chương trình đơn giản và rất hữu ích. Bạn có thể dễ dàng tạo một lời nhắc và nó được kích hoạt tại thời điểm được xác định trước và thông báo cho bạn. Bạn cũng có thể định cấu hình âm thanh thông báo bằng menu Cài đặt.

Tóm lại, Đơn giản là tốt nhất!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nhắc nhở - PRO

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan