Mobizen quay màn hình & stream
4.4 / 229 đánh giá

Mobizen quay màn hình & stream

Nhà phát triển: Ez-Smart Tech

Miễn phí

Mobizen quay màn hình & stream Miễn phí
4.4 / 229 đánh giá

Mobizen quay màn hình & stream

Nhà phát triển: Ez-Smart Tech

Ảnh màn hình

Mobizen quay màn hình & stream
Mobizen quay màn hình & stream
Mobizen quay màn hình & stream
Mobizen quay màn hình & stream

Mô tả bởi nhà phát triển

Đang tìm app mobizen đúng không? Tải đi , app xịn chuyên dùng cho các streamer đó.

Sử dụng AirPlay để truyền nội dung của bạn lên màn hình lớn: hầu hết các kiểu TV thông minh.
Ứng dụng này đã hỗ trợ cho: các kiểu TV LG, Samsung, Sony và Roku.
người dùng có 3 tùy chọn để truyền:
- màn hình được ghi bên trong ứng dụng.
-Truy cập vào ứng dụng ảnh để truyền video của bạn.
-Tham gia một video bằng ứng dụng này sau đó truyền.
Trong thông tin mua ứng dụng: - Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng. Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn được tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại - Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và xác định chi phí gia hạn - Người dùng có thể quản lý đăng ký và tính năng tự động gia hạn có thể bị tắt bằng cách đi tới Cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua - Bất kỳ phần nào chưa sử dụng trong thời gian dùng thử miễn phí , nếu được cung cấp, sẽ bị mất khi người dùng mua đăng ký cho ấn phẩm đó, nếu có Quyền riêng tư: - Khoản thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng. Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tắt tính năng tự động gia hạn ít nhất 24 giờ trước khi cuối giai đoạn hiện tại - Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và xác định chi phí gia hạn - Có thể quản lý đăng ký d bởi người dùng và tính năng tự động gia hạn có thể bị tắt bằng cách đi tới Cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua - Mọi phần chưa sử dụng trong thời gian dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ bị mất khi người dùng mua đăng ký ấn phẩm đó, nếu có.
Quyền riêng tư: https://ez-smarttechnology.ltd-vn.com/PrivacyPolicy.htm
Thời hạn sử dụng: http://ez-smarttechnology.ltd-vn.com/termofuse.htm
Mọi thông tin muốn kết nối chúng tôi, vui lòng liên hệ email: contact@ez-smarttechnology.ltd-vn.com
cảm ơn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Mobizen quay màn hình & stream

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan