Blade Idle
4.8 / 403 đánh giá

Blade Idle

Nhà phát triển: MOBIRIX

Miễn phí

Blade Idle Miễn phí
4.8 / 403 đánh giá

Blade Idle

Nhà phát triển: MOBIRIX

Ảnh màn hình

Blade Idle
Blade Idle
Blade Idle
Blade Idle
Blade Idle
Blade Idle
Blade Idle
Blade Idle
Blade Idle
Blade Idle

Mô tả bởi nhà phát triển

Đó là một câu chuyện về một nhà thảo dược bình thường vô tình phát hiện ra một thanh kiếm huyền thoại và lớn lên trở thành một anh hùng
Phiêu lưu giai đoạn chính và ngục tối và phát triển nhân vật của bạn thông qua việc trồng trọt.

Tính năng trò chơi
- Hệ thống kỹ năng có được kỹ năng và sử dụng chúng một cách tự do.
- Mua thiết bị chất lượng cao bằng hệ thống composite.
- Xóa các ngục tối chung và đặc biệt để lấy nguyên liệu trang bị.
- Tăng trưởng nhân vật thông qua hệ thống thú cưng, di vật và mô hình.
- Da mà bạn có thể nhận được khi xóa các ngục tối được thăng cấp.

Facebook :
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube :
https://www.youtube.com/user/mobirix1

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Blade Idle

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan