Kiến thức đầu t‪ư‬

Kiến thức đầu t‪ư‬

Nhà phát triển: Man Hung Sun

Miễn phí

Kiến thức đầu t‪ư‬ Miễn phí

Kiến thức đầu t‪ư‬

Nhà phát triển: Man Hung Sun

Ảnh màn hình

Kiến thức đầu t‪ư‬
Kiến thức đầu t‪ư‬
Kiến thức đầu t‪ư‬
Kiến thức đầu t‪ư‬
Kiến thức đầu t‪ư‬
Kiến thức đầu t‪ư‬
Kiến thức đầu t‪ư‬
Kiến thức đầu t‪ư‬
Kiến thức đầu t‪ư‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Sử dụng đầu tư để tạo thu nhập hoặc tăng giá trị.
Các kiến thức khác nhau liên quan đến đầu tư có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn.
Kiến thức đầu tư bao gồm kiến thức kế toán, tài chính, kỹ thuật và tâm lý học.
Sử dụng ứng dụng này để giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn.
Bạn cũng có thể lưu kiến thức và ghi chú của riêng mình và chơi một trò chơi nhỏ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kiến thức đầu t‪ư‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan