TikPro : Save Tictok Videos
4.7 / 177 đánh giá

TikPro : Save Tictok Videos

Nhà phát triển: Md Amdadul Hoque

Miễn phí

TikPro : Save Tictok Videos Miễn phí
4.7 / 177 đánh giá

TikPro : Save Tictok Videos

Nhà phát triển: Md Amdadul Hoque

Ảnh màn hình

TikPro : Save Tictok Videos
TikPro : Save Tictok Videos
TikPro : Save Tictok Videos
TikPro : Save Tictok Videos

Mô tả bởi nhà phát triển

“TikPro: Save Tictok Videos” là ứng dụng tốt nhất để lưu và đăng lại các video trên tictok.
Rất nhiều tính năng để tận hưởng:
-Sưu tầm video tictok không giới hạn
-Đánh dấu các video tictok yêu thích của bạn để xem sau
-Đánh dấu Hồ sơ của tictoker yêu thích của bạn
-Đăng lại video trên tictok
-Không có hình mờ
-Nhanh và dễ
-Công cụ chỉnh sửa video mạnh mẽ
-Tạo GIF từ Video
-Chia sẻ video tictok trên các nền tảng truyền thông xã hội
-Không quảng cáo
Cách sử dụng:
-Mở ứng dụng Tictok
-Tìm video tictok yêu thích của bạn
-Nhấp vào nút "Chia sẻ" và sau đó nhấp vào "Sao chép liên kết"
-Quay lại ứng dụng và nhấp vào nút "Dán liên kết vào đây"

Đặc biệt lưu ý:
- Ứng dụng này không được liên kết hoặc xác nhận bởi TikTok. Mọi việc đăng lại trái phép nội dung hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là trách nhiệm duy nhất của người dùng.
-Sử dụng ứng dụng này để đăng lại video chỉ khi có sự cho phép của chủ sở hữu nội dung.
-Tải xuống phương tiện từ TikTok vào thiết bị của bạn là vi phạm chính sách của TikTok. RepostTok chỉ đăng lại các liên kết bạn sao chép.
Auto Renewable Subscription Terms:
==========================
Upgrade to the Premium Access and unlock all features.
Choose from different subscription options. Our standard subscription options are:
- 1-year recurring subscription for $19.99 with 3-day free trial.
- 1-month recurring subscription for $5.99 with 3-day free trial.
- 1-week recurring subscription for $2.99..

• Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase.
• Your Apple ID account will be charged for renewal within 24 hours before the end of the trial period.
• You can manage and cancel your subscriptions by going to your account settings on the App Store.
• Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.
• By signing up for this subscription, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Terms of Service:
https://appstaflix.com/media/files/gpXUTm9LnC5RzSHVOZ3vbb3iYR9vyF0B6yD9VDY7.pdf
Privacy Policy:
https://appstaflix.com/media/files/iNtqZQbG6q0ABKaIJn2vbnnm3H6GtbLpQb37KhRM.pdf

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TikPro : Save Tictok Videos

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan