Công chức Sóc Trăng

Công chức Sóc Trăng

Nhà phát triển: Sở Thông Tin Và Truyền Thông Sóc Trăng

Miễn phí

Công chức Sóc Trăng Miễn phí

Công chức Sóc Trăng

Nhà phát triển: Sở Thông Tin Và Truyền Thông Sóc Trăng

Ảnh màn hình

Công chức Sóc Trăng
Công chức Sóc Trăng
Công chức Sóc Trăng
Công chức Sóc Trăng
Công chức Sóc Trăng
Công chức Sóc Trăng
Công chức Sóc Trăng
Công chức Sóc Trăng
Công chức Sóc Trăng

Mô tả bởi nhà phát triển

Công chức Sóc Trăng - Nhanh chóng, hiệu quả, chính xác

Ứng dụng Công chức Sóc Trăng giúp cho Cán bộ Công chức và các Tổ chức chính quyền dễ dàng theo dõi xử lý các công việc và xử lý các phản ánh khiếu nại của người dân.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Công chức Sóc Trăng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan