Gif buồn Cười - Video sang Gif
1.0 / 1 đánh giá

Gif buồn Cười - Video sang Gif

Nhà phát triển: Selcuk Karatas

Miễn phí

Gif buồn Cười - Video sang Gif Miễn phí
1.0 / 1 đánh giá

Gif buồn Cười - Video sang Gif

Nhà phát triển: Selcuk Karatas

Ảnh màn hình

Gif buồn Cười - Video sang Gif
Gif buồn Cười - Video sang Gif
Gif buồn Cười - Video sang Gif
Gif buồn Cười - Video sang Gif
Gif buồn Cười - Video sang Gif
Gif buồn Cười - Video sang Gif

Mô tả bởi nhà phát triển

Gif Maker Funny - Video to Gif là một ứng dụng Gif Maker. Bạn có thể Tạo GIF từ Ảnh và Video và chia sẻ các ảnh gif mà bạn đã tạo.

Chuyển đổi ảnh, video, ảnh liên tục và ảnh trực tiếp thành ảnh GIF và chia sẻ chúng với bạn bè của bạn.

Gif Maker Funny - Video To Gif Cung cấp cho Bạn một Thư viện Gif đa dạng và tuyệt vời. Bạn có thể tìm thấy hàng nghìn Gif trong thư viện này và lưu, tải xuống và chia sẻ những Gif bạn thích.
Bạn có thể chia sẻ ảnh GIF bạn đã tạo hoặc thích trên các tài khoản mạng xã hội!

Lưu trữ tất cả các tệp GIF bạn tạo và xem chúng bất cứ khi nào bạn muốn.

Các tính năng của ứng dụng;

- Chuyển đổi video của bạn thành GIF
- Chuyển đổi ảnh của bạn thành GIF
- Tạo GIF từ Máy ảnh trực tiếp
- Tìm kiếm bất kỳ GIF nào từ Thư viện GIF khổng lồ
- Lưu ảnh GIF bạn thích.
- Tải xuống và chia sẻ ảnh GIF bạn thích.
- Bạn có thể dễ dàng Chia sẻ hoặc lưu.


Điều khoản Đăng ký Tự động Gia hạn:

- Thanh toán sẽ được tính vào tài khoản Apple ID của bạn khi xác nhận mua hàng.
- Đăng ký tự động gia hạn trừ khi bị hủy ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại.
- Tài khoản của bạn sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại.
- Bạn có thể quản lý và hủy đăng ký của mình bằng cách chuyển đến cài đặt tài khoản của bạn trên App Store sau khi mua.

Điều khoản sử dụng: https://gifmakerfunny.com/termsofuse.html
Chính sách Bảo mật: https://gifmakerfunny.com/privacy.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Gif buồn Cười - Video sang Gif

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan