Trò chơi Spider : Brain

Trò chơi Spider : Brain

Nhà phát triển: HONGKONG SANYOU INDUSTRY LIMITED

Miễn phí

Trò chơi Spider : Brain Miễn phí

Trò chơi Spider : Brain

Nhà phát triển: HONGKONG SANYOU INDUSTRY LIMITED

Ảnh màn hình

Trò chơi Spider : Brain
Trò chơi Spider : Brain
Trò chơi Spider : Brain

Mô tả bởi nhà phát triển

Trò chơi bài Solitaire cổ điển nhất.
Làm cho não của bạn khỏe hơn.

Cách chơi:
1. Di chuyển các quân bài để các quân bài được sắp xếp theo thứ tự từ vua đến át và xen kẽ màu đỏ và đen.
2. Các bộ bài được xử lý theo bước đầu tiên có thể được di chuyển toàn bộ.
3. Bốn thẻ trống trên cùng là đống thẻ đang chờ được gom lại từ A đến K theo thứ tự và cùng bộ.
3. Có thể nhấp vào thẻ đơn ở trên để mở, và sau khi mở, có thể xử lý theo các thao tác 1, 2 và 3.
4. Trò chơi thắng khi tất cả các vợt được tập trung vào bộ bài trên.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng đạo cụ để rút các quân bài được ép bên trong và chuyển chúng vào bộ bài.

Hãy vui vẻ ngay bây giờ!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Trò chơi Spider : Brain

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan