Fastwork
2.6 / 38 đánh giá

Fastwork

Nhà phát triển: FASTWORK VIET NAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Miễn phí

Fastwork Miễn phí
2.6 / 38 đánh giá

Fastwork

Nhà phát triển: FASTWORK VIET NAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Fastwork
Fastwork
Fastwork
Fastwork
Fastwork
Fastwork

Mô tả bởi nhà phát triển

FASTWORK
NỀN TẢNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

Được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, FastWork là phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp tổng thể, có thể sử dụng trên mọi thiết bị, đáp ứng nhu cầu làm việc mọi lúc mọi nơi.

Sử dụng FastWork hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả hơn, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thành công trong việc số hóa vận hành, tiết giảm chi phí và tăng cường hiệu suất.

Các phân hệ chức năng FastWork đang cung cấp bao gồm:
1. Phân hệ Quản lý công việc & hiệu suất WORK+: Tổ chức công việc, lập dự án, báo cáo tiến độ và làm việc mọi lúc mọi nơi
2. Phân hệ Quản lý nhân sự HRM+: Quản lý tất cả thông tin về nhân sự, chấm công & tính lương tự động
3. Phân hệ Quản lý bán hàng CRM+: Cải thiện hiệu quả bán hàng nhờ quản lý khách hàng chặt chẽ hơn
4. Phân hệ Quản lý nội bộ OFFICE+: Mô hình văn phòng số - vận hành văn phòng không giấy tờ

Giải pháp nổi bật:
- Chấm công thông minh với công nghệ nhận diện khuôn mặt được FastWork trực tiếp phát triển từ công nghệ trí tuệ nhân tạo

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Fastwork

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan