DLink
4.5 / 15 đánh giá

DLink

Nhà phát triển: VNDIRECT

Miễn phí

DLink Miễn phí
4.5 / 15 đánh giá

DLink

Nhà phát triển: VNDIRECT

Ảnh màn hình

DLink
DLink
DLink

Mô tả bởi nhà phát triển

DLink là công cụ chat dành riêng cho nhà đầu tư chứng khoán, trong đó nhà đầu tư có thể kết nối với các chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán, chuyên gia tư vấn đầu tư và quản lý tài sản.
Bạn sẽ được tiếp cận các thông tin mới nhất về thị trường tài chính cùng đánh giá chuyên sâu của các chuyên gia.
Tải DLink ngay hôm nay để:
• Được tư vấn định hướng đầu tư phù hợp từ chuyên gia
• Hiểu biết về các sản phẩm đầu tư tài chính và phương pháp đầu tư
• Trao đổi, tương tác với cộng đồng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DLink

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan