Dentium Vietnam
2.0 / 4 đánh giá

Dentium Vietnam

Nhà phát triển: BMS VINA LIMITED COMPANY

Miễn phí

Dentium Vietnam Miễn phí
2.0 / 4 đánh giá

Dentium Vietnam

Nhà phát triển: BMS VINA LIMITED COMPANY

Ảnh màn hình

Dentium Vietnam
Dentium Vietnam
Dentium Vietnam

Mô tả bởi nhà phát triển

Dentium Vietnam app là ứng dụng di động tích hợp cho Bác Sĩ, bao gồm: trung tâm mua sắm, chia sẻ kiến thức, kết nối cộng đồng và cập nhật thông tin mới nhất.
Dentium Vietnam app được tạo ra với cam kết cung cấp dữ liệu, các nguồn tài nguyên chuyên ngành nha và mang lại một nền tảng tích hợp toàn diện cho sự phát triển của ngành.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Dentium Vietnam

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--