Châu Thành Smart
2.7 / 11 đánh giá

Châu Thành Smart

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Miễn phí

Châu Thành Smart Miễn phí
2.7 / 11 đánh giá

Châu Thành Smart

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Ảnh màn hình

Châu Thành Smart
Châu Thành Smart
Châu Thành Smart
Châu Thành Smart
Châu Thành Smart
Châu Thành Smart
Châu Thành Smart
Châu Thành Smart
Châu Thành Smart
Châu Thành Smart

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Châu Thành Smart là sự kết hợp giữa việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp,.. gửi phản ánh về hành vi vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền cũng như cho các cơ quan chức năng nhanh chóng trong việc quản lý , theo dõi, xử lý phản ánh.
- Các chức năng ứng dụng:
+ Gửi phản ánh
+ Đăng ký, và quản lý tài khoản
+ Xử lý phản ánh
+ Quản lý cảnh báo
+ Xem thông kê.
+ Xử lý công việc
+ Trao đổi tương tác

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Châu Thành Smart

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan