Đầu tư HNK
4.5 / 18 đánh giá

Đầu tư HNK

Nhà phát triển: Nguyen Kieu Hung

Miễn phí

Đầu tư HNK Miễn phí
4.5 / 18 đánh giá

Đầu tư HNK

Nhà phát triển: Nguyen Kieu Hung

Ảnh màn hình

Đầu tư HNK
Đầu tư HNK
Đầu tư HNK
Đầu tư HNK
Đầu tư HNK
Đầu tư HNK
Đầu tư HNK

Mô tả bởi nhà phát triển

Đầu tư HNK là phần mềm theo dõi tin tức và hỗ trợ đầu tư chứng khoán, tài chính tốt nhất trên điện thoại hiện nay.

Đầu tư HNK là phần mềm theo dõi tin tức và hỗ trợ đầu tư chứng khoán, tài chính tốt nhất trên điện thoại hiện nay. Phần mềm cho phép người sử dụng cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường tài chính, chứng khoán, tình hình doanh nghiệp, những thống kê chuyên sâu, tin tức do đội ngũ thành viên của HNK mang lại....

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đầu tư HNK

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan