Speak & Translate - RealTime

Speak & Translate - RealTime

Nhà phát triển: JALPA HIRPARA

Miễn phí

Speak & Translate - RealTime Miễn phí

Speak & Translate - RealTime

Nhà phát triển: JALPA HIRPARA

Ảnh màn hình

Speak & Translate - RealTime
Speak & Translate - RealTime
Speak & Translate - RealTime
Speak & Translate - RealTime
Speak & Translate - RealTime
Speak & Translate - RealTime
Speak & Translate - RealTime
Speak & Translate - RealTime
Speak & Translate - RealTime
Speak & Translate - RealTime

Mô tả bởi nhà phát triển

Speak & Translate là phiên dịch thời gian thực để dịch từ bằng giọng nói. máy ảnh phiên dịch được sử dụng cho chế độ chụp và dịch, vì vậy bạn phải chụp ảnh và dịch nó.Khước từ trách nhiệm: -

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật và điều khoản & điều kiện của chúng tôi trước khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật: - https://jeliphairandbeautycare.com/privacy.htmlĐiều khoản & Điều kiện: - https://jeliphairandbeautycare.com/terms.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Speak & Translate - RealTime

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan